تست بیولوژیکی اتیلن اکساید

تست بيولوژيکی جهت کنترل استريل اتوکلاوهاي اتيلن اکسايد تحت استاندارد ملی و بین المللی طراحي شده است. تست بیولوژیکی اتیلن اکساید شامل يک آمپول پلاستيکي به عنوان بدنه خارجي و يک نوار آغشته شده به اسپور و ويال شيشه اي حاوي محيط کشت است. آمپول بيروني به وسيله يک سرپوش پلاستيکي و برگه فيلتر بسته بندي شده است. سوراخ هاي کوچک در هر سرپوش جهت نفوذ اتيلن اکسايد تعبيه شده است.

توضیحات

تست بیولوژیکی اتوکلاو اتیلن اکساید

تست بيولوژيکی جهت کنترل استريل اتوکلاوهاي اتيلن اکسايد تحت استاندارد ملی و بین المللی طراحي شده است. این تست شامل يک ویال پلاستيکي به عنوان بدنه خارجي و يک نوار آغشته شده به اسپور و ويال شيشه اي حاوي محيط کشت است. آمپول بيروني به وسيله يک سرپوش پلاستيکي و برگه فيلتر بسته بندي شده است. سوراخ هاي کوچک در هر سرپوش جهت نفوذ اتيلن اکسايد تعبيه شده است.

تست بیولوژیکی اتیلن اکساید
تست بیولوژیکی اتیلن اکساید

نوار تست اتیلن  اکساید حاوی 10 به توان 6 عدد جمعیت میکروبی اسپور استئاروترموفیلوس می باشد و مطابق با استاندارد ISO11138 عمل می کند.

 

روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیکی اتوکلاو بخار

از بیواندیکاتور اتیلن اکساید بایستی در تست هاي هفتگي دستگاه های اتوکلاو، در ست های حساس و یا حجیم و پس از هر بار کاليبراسيون دستگاه اتوکلاو استفاده شوند.

 1. تست بیولوژیکی را با توجه به حجم چمبر اتوکلاو در تعداد مناسب داخل دستگاه قرار دهید. برای چمبرهای بزرگ می توانید تست را در نقاط مختلف گوشه ها و مرکز قرار دهید.

  اندیکاتور اسپور اتیلن اکساید ETO
  اندیکاتور اسپور اتیلن اکساید ETO
 2. سیکل کاری اتوکلاو را اجرا کرده و منتظر اتمام فرایند استریل باشید.
 3. تست بیولوژیکی را از اتوکلاو خارج کرده و بدون باز کردن درب ویال پلاستیکی با فشار انگشت ویال شیشه ای را بشکنید تا محیط کشت با نوار اسپور مخلوط شود.
 4. تست را در دستگاه انکوباتور مخصوص ویال بیولوژیکی در دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت نگه داری کنید. همچنین همزمان با این تست بایستی از نمونه شاهد (تست بیولوژیکی که فرایند استریل را طی نکرده) نیز جهت اعتبارسنجی و صحت کار استفاده کنید.

  انکوباتور تست بیولوژیکی اتوکلاو
  انکوباتور تست بیولوژیکی اتوکلاو
 5. بعد از گذشت زمان گفته شده باید بصورت چشمی تغییر رنگ مایع درون ویال پلاستیکی بررسی شود. اگر شرایط استریل بهینه و مناسب باشد نباید شاهد هیچ تغییر رنگی باشید. همچنین اگر تغییر رنگ مایع ویال از سبز به زرد (یا کدر شدن) مشاهده شود نشان دهنده شرایط استریل نامطلوب می باشد و بایستی دنبال علت آن بگردید.
 6. همچنین رنگ نمونه شاهد حتما بایستی از سبز به زرد تغییر کند که نشان دهنده شرایط ایده آل انکوباسیون می باشد.

 

شرايط نگهداري تست اسپورهای ETO:

10 تا 38 درجه سانتي گراد در رطوبت 20 تا 70 % به دور از نور آفتاب نگه داری شود.

هرگز در فریزر یا در کنا مواد ضدعفونی یا شیمیایی نگهداری نشود.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…