آرکا بهپــــــــویان

شــــروع پاکیــــزگی و ســلامت

رضایت از محصولات 92%
رضایت از خدمات فروش 78%
رضایت از خدمات آموزشی 83%

هدف ما کسب رضایت شماست!

ملزومات استریل

مواد مصرفی واحد استریلیزاسیون اعم از کاغذهای بسته بندی، نشانگرهای کلاس 4، کلاس 6، تست پروتئین و خون، تست های بیولوژیکی و تمامی ابزارهای مورد نیاز شستشو

ضدعفونی کننده

انواع محصولات ایرانی و خارجی مورد استفاده در مراکز درمانی، بیمارستانها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی جهت کنترل عفونت متقاطع با کیفیت مورد تایید وزارت بهداشت ایران و اتحادیه اروپا

البسه پزشکی و پک

انواع پوشیدنی های پزشکی و بیمارستانی شامل لباس جراح، لباس بیمار، پک های جراحی اختصاصی و جنرال

پوستــــــرهای آموزشـــی

دوره هـای آموزشـی مـا

اطلاعات تخصصی خود را به چالش بکشید!

1 نفر

شرکت کنندگان

1 امتیاز

معدل شما

1 نفر

قبولی ها