ضدعفونی کننده الکلی دست اپیمکس

ایــن محصول یــک محلــول آمــاده مصرف برای ضدعفــونــی دست به روش هندراب و اسکراب جراحی پـــرسنل مراکـــز بهداشتـی مــی بـــاشد. باکتری های گـرم مثبت و منفی، مخمرهـا، قـــارچ هـــا و ویـــروس ها نظیر HVB وHCB ، HIV را از بین می برد. ضدعفونی کننده دست اپیمکس سازگاری بالا با پوست دارد.

 

توضیحات

ضدعفونی کننده الکلی دست اپیمکس

ایــن محصول یــک محلول آماده مصرف برای ضدعفونی دست به روش هندراب و اسکراب جراحی پـــرسنل مراکـــز بهداشتـی و خانگی مــی بـــاشد. باکتری های گـرم مثبت و منفی، مخمرهـا، قـــارچ هـــا و ویـــروس ها نظیر HVB وHCB ، HIV را از بین می برد. ضدعفونی کننده دست اپیمکس سازگاری بالا با پوست دارد. ضدعفونی دست ها و رعایت بهداشت دست به تنهایی بیش از 50 درصد از انتقال عفونت و بیماری جلوگیری می کند.

ضدعفونی کننده دست

ویژگی ها:

 1. درصد پـایین الکل
 2. جــــلوگیــری از خشکـی پوست در مــوارد مصرف مــداوم
 3. سرعت تبخیر پــایین بــرای اثــر بـــخشی بهتر بــر روی پــــوست بــرخلاف محصولات تماما الکلی
 4. اثر بخشی طولانی تر بر روی پوست به دلیل وجود تــرکیبات گــوانیدین
 5. عدم ایجاد حالت چسبندگی پوست دست
 6. کــاهش مقــاومت میکروبی بــه دلیــل مکـــانیسمهــای اثــــر بــخشی مختلف و همزمــان
 7. محلول ضدعفونی کننده دست خانگی نیز می باشد و استفاده از آن برای ضدعفونی دست کودکان طبق با رعایت اصول امکان پذیر می باشد.
ضدعفونی کننده دست اپیمکس
ضدعفونی کننده دست اپیمکس

ترکیبات محلول ضدعفونی کننده دست اپیمکس:

 الکل ، بنزآلکونیوم کلراید(آمونیوم کوارترنر) و کلروهگـزیدین دیگلوکونات

 

موارد مصرف ضدعفونی کننده دست:

 • این فرآورده قابل استفاده برای پوستهای حساس به الکل است که در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها کاربرد فراوان دارد.
 • استفــاده در آزمــایشگـاه به جای الکـل برای ضدعفونی دست هـا جهت انجام آزمــایشات میکروبی
 • جهت دست پرسنل بیمارستان که با بیمار تماس مستقیم دارند
 • استفاده بعد از دستشویی برای جلوگیری از انتقال کلی فرم ها
 • استفاده برای جلوگیری از انتقال انواع عفونت های بیمارستانی از جمله عفونت های تنفسی، گوارشی، پوست و غیره
محلول ضدعفونی دست رایحه دار
محلول ضدعفونی دست رایحه دار

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…