نوار اسپور بیولوژيکی

نوار اسپور اتوکلاو حاوی باسیلوس آتروفئوس براي سنجش اتوکلاو های کلاس اتیلن اکساید و حرارت خشک (دستگاه آون) به طور هفتگی توصيه می ­شوند. از آنجا که اسپورهای مورد استفاده در این اندیکاتورها مقاوم­ترین نوع اسپورها هستند، با از بین رفتن آن­ها می ­توان اطمینان حاصل کرد که سایر پاتوژن ها نیز نابود شده اند.

توضیحات

نوار اسپور بیولوژيکی

این نشانگرهای بیولوژیکی مطمئن ­ترین نشانگرهای اعتبار بخشی فرایند استریلیزاسیون هستند  و براي اتوکلاو های کلاس اتیلن اکساید و حرارت خشک (دستگاه فور) به طور هفتگی توصيه می ­شوند. از آنجا که اسپورهای مورد استفاده در این اندیکاتورها مقاوم­ترین نوع اسپورها هستند، با از بین رفتن آن­ها می ­توان اطمینان حاصل کرد که سایر پاتوژن ها نیز نابود شده اند. در تولید نوار تست های کاغذی اسپور از گونه ه­ای باسیلوس آتروفئوس (Bacillus atrophaeus) با جمعیت میکروبی 10 به توان 6 (یل همان لوگ 6) استفاده مي ­شود.

نوار اسپور بیولوژیکی
نوار اسپور بیولوژیکی

طرز استفاده از نوار اسپور آتروفئوس:

 1. ابتدا نوار اسپور بیولوژیکی را در داخل دستگاه استریل (اتوکلاو اتیلن اکساید / دستگاه فور) قرار دهید.

  نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
  نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس
 2. پروسه استریل را مطابق استاندارد انجام دهید.
 3. پس از اتمام استریل، نوار اسپور را خارج کرده و در زیر هود و شرایط آسپتیک کاغذ حاوی اسپور را از بسته بندی وی پک جدا کرده و بر روی محیط کشت مخصوص آن قرار دهید
 4. محیط کشت حاوی نوار اسپور را در انکوباتور در دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت نگه داری کنید. در این مرحله از تست شاهد نیز استفاده شود.
 5. پس از انکوباسیون نباید هیچ رشدی در محیط کشت دیده شود. رنگ محیط کشت نباید از سبز به زرد تغییر کند و یا هیچ نوع کدورتی در آن دیده شود. در غیر این صورت فرایند استریل قادر به نابودی اسپور نبوده است.

شرایط نگهداری

 • تست ها در دمای 10 تا 30 درجه سانتي گراد و عاری از رطوبت و به دور از نور خورشید انبار شوند.
 • تست ها در فریزر و در کنار مواد ضدعفونی یا مواد شیمیایی نگهداری نشوند.

 

نکات مهم در خرید اندیکاتور کاغذی اسپور

 1. در زمان خرید دقت کنید که این تست فقط برای اتوکلاو اتیلن اکساید و دستگاه آون کاربرد دارد و نمی توان آنرا برای اتوکلاو بخار استفاده کرد.
 2. بر خلاف نوع ویالی اندیکاتور بیولوژیکی اتیلن اکساید و تست بیولوژیکی دستگاه فور این محصول محیط کشت ندارد و شما بایستی در آزمایشگاه و با محیط کشت توصیه شده مراحل انجام تست را کامل کنید.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…