نحوه بسته بندی استریل با کاغذ کرپ

نحوه بسته بندی استریل با کاغذ کرپ (Crepe) در بیمارستانها و مراکز درمانی

استفاده از کاغذ کرپ جهت بسته بندى استریل ابزار و لوازم پزشکی به روشى آسان و مناسب در بخش CSSD  می باشد.  جنس این کاغذها صد درصد سلولزى مى باشد که اگرچه سد باکتریایى موثر در برابر رطوبت است، اما ازنفوذ عامل استریل بخار جلوگیرى نمى کند. بنابراین، این محصول پوششى ایده آل در طى زمان استریل مى باشد. این کاغذها به شکل برگ هاى برش خورده در ابعاد متنوع موجود مى باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.