اندیکاتور ویال بیولوژیکی پلاسما

 اندیکاتور بیولوژیکی پلاسما حاوی اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس می باشد که برای اعتباربخشی دستگاه اتوکلاو پلاسما استفاده می شود. این تست اسپور دارای جمعیت میکروبی 10 به توان 6 می باشد و استفاده از آن بایستی به همراه تست شاهد باشد.

توضیحات

تست ویال بیولوژیکی پلاسما

اندیکاتور بیولوژیکی پلاسما حاوی اسپور باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC7953) می باشد. از این محصول جهت سنجش صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو پلاسما  استفاده می شود.اتوکلاو پلاسما یکی از روش های استریلیزاسیون با دمای کم می باشد که با کمک گاز هیدروژن پراکساید H2O2 فرایند استریل در آن کامل می شود. نشانگر بیولوژیکی پلاسما از یه محفظه پلاستیکی (حای نوار اسپور با جمعیت میکروبی 10 به توان 6 یا جمعیت میکروبی لوگ 6) و یه کپسول شیشه ای کوچک داخل آن (حاوی محیط کشت مناسب برای اسپور) تشکیل شده است. همچنین بر روی بدنه ویال یک لیبل با جوهر اندیکاتور کلاس یک وجود دارد.

نحوه انجام تست اسپور پلاسما

  1. تعداد مناسبی از ویال های بیولوژیک پلاسما را در نقاط مهم چمبر اتوکلاو (مرکز و گوشه ها) قرار دهید. دقت کنید حداقل تعداد مناسب ویال جهت تست بیولوژیکی اتوکلاو پلاسما 2 عدد می باشد. یکی برای انجام تست واقعی و دیگری به عنوان تست شاهد می باشد.
  2. پس از جایگذاری ویال بیولوژیکی در دستگاه اتوکلاو بایستی تمامی مراحل فرایند استریل بصورت کامل انجام شود.
  3. پس از اتمام سیکل کاری اوتوکلاو ویال را از دستگاه با احتیاط خارج کرده و بدون بازکردن درب ویال و تنها با فشار انگشت کپسول شیشه ای موجود در داخل ویال پلاستیکی را بشکنید.
  4. با این کار نوار اسپور با محیط کشت  ادغام می شود.
  5. سپس اندیکاتور ویال بیولوژیکی را در دستگاه انکوباتور به مدت 24 ساعت دردمای 56 درجه سانتی گراد قرار دهید. این دما باعث می شود اگر اسپوری پس از فرایند استریل زنده مانده باشد امکان رشد سریعتری داشته باشد.
  6. پس از طی مدت زمان انکوباسیون بایستی نتیجه تست گذاری را بررسی کنید. تغییر رنگ ویال از بنفش به زرد نشان دهنده درست نبودن عملکرد استریل دستگاه اتوکلاو پلاسما خواهد بود. در صورت عدم تغییر رنگ شرایط استریل بهینه می باشد. جهت بررسی شرایط آزمایش به نمونه تست شاهد دقت می کنید. اگر چنانچه تست شاهد تغییر رنگ نداشته باشد بایستی در مورد صحت کار دستگاه انکوباتور و کالیبراسیون آن اطمینان پیدا کنید اما اگر نمونه شاهد تغییر رنگ داشته باشد نشان دهنده شرایط مناسب انکوبه گذاری است.

نکته : کپسول شیشه ای داخل ویال را بلافاصله بعد از خروج از اتوکلاو نشکنید و برای شکست آن از فشار زیاد استفاده نکنید. اگر از انکوباتور مخصوص ویال بیولوژیکی استفاده می کنید بر روی این دستگاه قسمت مخصوصی برای شکست ویال ها تعبیه شده است.

شرایط نگهداری و انبارش ویال اسپور پلاسما

  • در مکان تاریک و به دور از نور خورشید در دمای محیط بین 10 تا 30 درجه و رطوبت نسبی بین 30 تا 80 درصد نگهداری شود.
  • در فریزر و در کنار سایر مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده نگهداری نشود.
  • به طول عمر و تاریخ انضا ویال ها حتما دقت کنید.

نکات مهم در خرید تست بیولوژیکی پلاسما

هنگام خرید دقت کنید که محصول انتخابی شما مخصوص گاز پلاسما می باشد. بارها دیده شده است که به اشتباه از سایر تست های بیولوژیکی که مخصوص اتوکلاو بخار یا اتیلن اکساید و… هست جهت ارزیابی و اعتباربخشی اتوکلاو گاز پلاسما استفاده می شود. همچنین دقت کنید این تست فقط دارای جمعیت میکروبی لوگ 6 می باشد و مانند ویال اسپور بخار دارای دو مدل جمعیتی نیست.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…