اندیکاتور بیولوژیکی حرارت خشک فور

ویال بیولوژیکی فور حاوی اسپور باسیلوس آتروفئوس در جمعیت میکروبی 10 به توان 6 می باشد. این تست دارای یک ویال شیشه ای حاوی اسپور و یک ویال پلاستیکی حاوی محیط کشت می باشد. از این تست جهت سنجش درستی شرایط استریل در دستگاه فور یا آون استفاده می شود.

توضیحات

اندیکاتور ویال بیولوژیکی حرارت خشک فور

از این تست جهت بررسی درستی فرایند استریل در دستگاه فور یا آون  که دارای حرارت خشک می باشد استفاده می شود. ویال بیولوژیکی فور حاوی اسپور باسیلوس آتروفئوس در جمعیت میکروبی 10 به توان 6 می باشد. این تست دارای یک ویال شیشه ای حاوی اسپور و یک ویال پلاستیکی حاوی محیط کشت می باشد.

تست اسپور حرارت خشک فور
تست اسپور حرارت خشک فور

روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک دستگاه فور

  1. جهت مستند سازی شماره دستگاه و تاریخ انجام آزمون را روی تست بنویسید.
  2. به تعداد مناسب از ویال آمپولی اسپور آتروفوس داخل دستگاه آون در نقاط مختلف مرکز و گوشه ها قرار دهید. حداقل 2 عدد یکی برای تست اصلی و یکی به عنوان نمونه شاهد باشد.
  3. دستگاه را استارت کنید و اجازه دهید سیکل استریل کامل شود. بعد از اتمام کار دستگاه و خنک شدن آن ویال بیولوژیکی را خارج کنید.
  4. بهتر است قبل از ادامه کار بدنه ویال ضدعفونی شود.
  5. ویال شیشه ای را در زیر هود و از قسمت سری با احتیاط بشکنید و محتویات آنرا با ویال پلاستیکی (محیط کشت) مخلوط کنید.
  6. مخلوط آماده شده را در دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت در انکوباتور مخصوص تست بیولوژیکی نگه داری کنید.
  7. نتیجه آزمون نباید هیچ گونه رشدی در محیط کشت و تغییر رنگی دیده شود. اگر رنگ محلول از سبز به زرد تغییر کند و یا کدری در آن ایجاد شود نشان دهنده شرایط نامناسب دستگاه فور یا خرابی آن می باشد.
  8. از آنجایی که نمونه شاهد فرایند استریل را سپری نمی کند و صرفا جهت بررسی شرایط انکوبه گذاری استفاده می شود بنابراین بایستی حتما تغییر رنگ و کدری در آن اتفاق بیافتد و رشد میکروبی را نشان دهد.

نکات مهم در خرید تست اسپور بیولوژیکی فور

  • شما می توانید در موقع خرید صرفا ویال اسپور و یا تنها محیط کشت آنرا بخرید ولی ما به شما توصیه میکنیم این کار را نکنید چون ممکن هست بعدا در تهیه تکی آنها و استفاده آنها به مشکل بر بخورید.
  • این ویال اسپور حاوی باسیلول آتروفئوس هست و مخصوص دستگاه فور هر گز از آن برای اعتبارسنجی سایر دستگاه ها استفاده نکنید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…