برچسب: فیلم رادیولوژی چیست

فیلم رادیولوژی فوجی 2

فیلم رادیولوژی و مراحل ظهور و ثبوت

فیلم رادیولوژی

فیلم رادیولوژی فیلمی است که در آن اشعه ایکس را از بدن انسان عبور می دهند و آن را به این فیلم می تابانند، در این حالت تصویر پنهانی براساس مقدار نور تابیده شده، ایجاد می شود. ولی این تصویر با چشم قابل مشاهده نمی باشد بدین منظور اطلاعات بدست آمده از بدن باید تحت فرایند ظهور و ثبوت به یک تصویر دائمی و قابل مشاهده تبدیل شود. که امروزه این عملیات توسط دستگاه های کاملا اتوماتیک انجام می شود.

مراحل ظهور و ثبوت :

مرحله ظهور

در این مرحله تصویر پنهانی به تصویر قابل مشاهده تبدیل می شود به این صورت که دانه های هالیده نقره که نور به آن ها تابیده می شود به نقره های فلزی تبدیل می شود ولی دانه هایی که اشعه ایکس به آنها نرسیده باشد تغییری نمی کنند. هنگامی که دانه های تابش شده زودتر از دانه های تابش نشده دیده شوند نشان دهنده آن است که داروی ظهور خوب است چرا که عملی انتخابی بر روی کریستال ها داشته است. این عملیات یک فرایند احیا شیمیایی محسوب می شود. داروی ظهور از حلال، تشدید کننده ها، بافرها، بازدارنده ها، عوامل ظهور، محافظت کننده ها، سخت کننده ها و مواد تجزیه کننده تشکیل شده است.

مرحله ثبوت

در این مرحله داروی ظهور جذب شده توسط امولسین متوقف می شود، تصاویر ثابت شده و هالید های نقره شسته می شوند و در نهایت عملیات به پایداری می رسد. محلول ثبوت از حلال، عوامل ثبوت، اسید، مواد سخت کننده، بافر، محافظت کننده و مواد ضد رسوب تشکیل شده است.

مرحله شستشو

 بعد از اتمام مرحله ثبوت، امولسیون فیلم از داروی ثبوت پر می شود که این مواد ممکن است بر روی فیلم لکه های زرد و قهوای ایجاد نمایید در نتیجه فیلم را از مرحله شستشو عبور می دهند تا مانع ایجاد این عوامل شوند.

مرحله خشک کردن

مرحله پایانی ظهور و ثبوت، مرحله خشک کردن می باشد که در آن تمامی مواد موجود در امولسیون، مانند آب و دیگر مواد تبخیر می شوند، ولی از آنجایی که باید مانع شکسته شدن احتمالی امولسیون فیلم شوند مقداری رطوبت در فیلم باقی می گذارند.

فیلم رادیوگرفی

فیلم رادیولوژی چیست؟

فیلم رادیولوژی چیست؟

فیلم رادیولوژی شامل دو قسمت پایه و امولسیون می باشد.هر دو سمت فیلم با امولسیون پوشانده شده است و به همین علت به این فیلم ها، فیلم با امولسیون دو طرفه می گویند. یک لایه نازک مابین پایه و امولسیون وجود دارد که به لایه چسبنده معروف است و باعث یکنواختی چسبندگی مایه امولسیون به پایه می شود. همچنین امولسیون با لایه ای محافظت کننده از جنس ژلاتین احاطه می گردد. این لایه سبب می شود که امولسیون از خراشیدگی یا ضربه حفظ شود.

پایه فیلم

قسمت اصلی یک فیلم رادیوگرافی پایه آن می باشد. پایه نقش استخوان را برای فیلم بر عهده دارد و باعث ایجاد ساختاری محکم می شود که امولسیون می تواند روی آن کشیده شود. ماده زمینه از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشد و همچنین در برابر شکسته شدن یا پاره شدن مقاوم می باشد و باعث کاربری راخت تر می شود. پایه فیلم رادیولوژی از جنس پلی استر و شفاف است.

امولسیون

امولسیون فاکتور موثره فیلم رادیولوژی بوده و طی واکنش با پرتوهای فرابنفش موجب ثبت اطلاعات می شود. امولسیون از جنس ژلاتین و هالید نقره می باشد.