دپارتمان آموزش

ضدعفونی واژن اکتنی سپت
ضدعفونی واژن با استفاده از محصول اکتنی سپت شرکت آرکا بهپویان
کنترل عفونت در مطب دندانپزشکی
ملاحظات خاص در کنترل عفونت در دندانپزشکی طبق تعاریف بین المللی وسایل نیمه بحرانی در دندانپزشکی وسایلی هستند که با مخاط دهان بیمار در تماس قرار می گیرند. طبق تعاریف بین المللی وسایل نیمه بحرانی در دندانپزشکی وسایلی هستند که با مخاط دهان بیمار در تماس قرار می گیرند. از این وسایل می توان به هندپیس های پرسرعت و کم سرعت (توربین ها و آنگل ها)، اسکیلرها و نوک پوار آب و هوا اشاره کرد. رعایت موارد احتیاط در مورد این وسایل ضروری می نماید. وسایل از نظر اتصالشان به شلنگ های آب و هوای یونیت به 2 گروه تقسیم می شوند:
بررسی یکپارچگی دستکش جراحی اتاق های عمل بحرانی ترین قسمت در بیمارستان هستند و کارکنان آن مستقیما در معرض خون، مایعات بدن و ترشحات بیمار قرار دارند. دستکش به عنوان یک مانع جهت جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم ها از پرسنل به بیماران و از بیماران به اعضای تیم جراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به اندازه­ ی اسکراب دست جراحی اهمیت دارد بررسی یکپارچگی دستکش جراحی و عوامل مرتبط با نقص عملکرد آن اتاق های عمل بحرانی ترین قسمت در بیمارستان هستند و کارکنان آن مستقیما در معرض خون، مایعات بدن و ترشحات بیمار قرار دارند. دستکش به
آندوسکوپی
روشهای ضدعفونی کردن دستگاه های آندوسکوپی اگر چه آندوسکوپی روش تشخیصی بسیار مفید و موثری است که عوارض و عواقب قابل توجهی ندارد، اما عفونت از مهمترین عوارض آنها محسوب می شود که می تواند از بیمار به بیمار توسط دستگاه اندوسکوپی و ضمائم آن مثلاً ابزار بیوپسی و امثال آن صورت پذیرد. آندوسکوپ نرم با توجه به اینکه عفونت هایی مانند سل و هپاتیت B, C و حتی HIV در بین مراجعه کنندگان برای آندوسکوپی می تواند وجود داشته باشد، نگرانی از احتمال انتقال این نوع بیماریهای عفونی از طریق دستگاههای آندوسکوپی وجود دارد. به طور کلی، ضدعفونی یا استریلیزاسیون آندوسکوپ
گندزدایی سطوح
آشنایی با مواد ضدعفونی و گندزدایی مواد ضدعفونی کننده دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها ، ویروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتریها و سایر اورگانیسم‌ها ، آنها را از بین می برند و یا از رشد آنها جلوگیری می کنند. مواد ضدعفونی کننده ‌ای را که برای سطح پوست و بدن و در بافت‌های زنده استفاده می شوند، ضد عفونی کننده (Antiseptic) می نامیم. مواد ضدعفونی کننده ابزار ، وسایل ، لباس‌ها ، کاشی ها ، وان حمام ، دستشویی و حمام را گندزدا (Disinfection) می نامند. استفاده از ضدعفونی کننده‌ها برای تامین سلامتی بسیار ضروری است
  دستورالعمل رعايت بهداشت دستها بمنظور پيشگيري از انتقال عفونت بيمارستاني : عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی که یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانها محسوب می گردد در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در سراسر جهان اتفاق می افتد . بررسی انجام شده سازمان بهداشت جهانی در 55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از جمله کشور های منطقه مدیترانه شرقی ، مؤید شیوع عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی در بخش بستری بیمارستانی با میانگین نرخ 8/7%  بوده است. مطابق آمار سازمان
فیلم آموزشی نحوه کاربرد و نحوه ضدعفونی ترالی (با استفاده از اسپری سریع الاثر) در بیمارستانها و مراکز درمانی